Category: Цркви и Манастири

Цркви и Манастири

Општина Берово има богато културно наследство. Најдобро зачувани споменици на културата во Малешевијата се старите, реновирани или обновени цркви во населбите. Ги има речиси во сите населени места, се разбира, со различна историска и културно – уметничка вредност. Некои од нив се со прекрасни иконостаси, нaправени од вредните мајстори, украсени со оригинални и уметнички вредни […]

Манастир „Св. Архангел Михаил“

Берово Манастирот „Св. Архангел Михаил“ е првата манастирска црква во Берово која е изградена во периодот од 1815 до 1818 година. Се наоѓа на излезот од Берово, на патот што води кон браната и езерото. Црквата со голем трем, изградена во архитектурен опус од XIX век, доминира во манастирскиот двор. Во нејзината внатрешност ликовите на […]

Црквата Пресвета Богородица

Црквата Пресвета Богородица се наоѓа на периферијата на Берово. Црквата е изградена 1972-1975 година, во стилот на византиско-македонските цркви од среден век. На тоа место постоела црква уште од далечно минато, за време на покрстувањето на македонските словени, кои живееле во Брегалничко-абланичката клисура, а под неа имало темели на уште постара црква. Празникот Успение на […]