Category: Културни знаменитости

Калајџија

Минатото без бакарните садови за употреба во домаќинството не можело да се замисли. Нивната рачна изработка бил долг процес за кој требало мајсторот да поседува многу знаење и вештини. Овој занает во Берово уште му пркоси на времето и неговите производи како репрезентативни примероци се наѓаат во послужувањето во рестораните и меаните, а исто така […]

Копаничар

Дрвото е материјал со неограничени можности. Во Малешевијата можете да видите како се изработуваат секаков вид на икони во византиска техника, комплетна иконографија, фрескопис и иконостаси од дрво. Уметничките слики се уште еден предизвик да ги посетите локалните уметници. Копаничарите од Малешевскиот регион се познати и по квалитетната изработка на секаков вид резба – плитка, […]

Воденичар

Воденичарството е стар занает со кој на традиционален начин се произведува брашно од житните култури, кои биле и сеуште се, основен елемент во исхраната на луѓето. Водениците се граделе покрај реките каде што водата се искористувала за придвижување на големите тркалезно-мазни камења, кои ги мелеле разните житарки од кои се добивало брашно кое го користеле […]