Круг околу викенд населба на Беровско Езеро

– Беровски регион
– Патеката е во должина од 17км со вкупна вертикална денивелација од +740m / -800m. Почетокот е од Беровско Езеро и се движи околу викенд населбата до месноста Бреза и се спушта назад кон патот кон граничниот премин со Р.Бугарија и продолжува на спротивната страна до почетокот на езерото.