Кратенка Бреза

– Регион: Беровски регион
– Опис на патеката:Патеката е во должина од 3км со вкупна вертикална денивелација од -100m. Почетокот е од месноста Бреза и се спушта кон патеката која се спушта од месноста Мандрата.