Бреза – Клепало

– Беровски регион
– Патеката е во должина од 8км со вкупна вертикална денивелација од -400m. Почетокот е од месноста Бреза и се спушта кон месноста Клепало и се движи низ густа борова шума.