Мандра – Клепало

– Беровски регион
– Патеката е во должина од 11км со вкупна вертикална денивелација од +213m / -559m. Почетокот е од месноста Мандрата и се спушта кон месноста Клепало и се движи низ густа борова шума.