Бреза – Идила 2

– Беровско Пехчевски регион
– Патеката е во должина од 8км со вкупна вертикална денивелација од -520m. Почетокот е од месноста Бреза и се спушта кон Мотелот Идила близу Рамна река и се движи низ густа борова шума.