Бреза до Водопади

– Регион: Беровскo Пехчевски регион
– Опис на патеката:Патеката е во должина од 3км која почнува од Месноста Бреза и завршува кај водопадите на Брегалница над месноста Рамна река. Висинската разлика е +180m.