Беровско езеро – Абланица

Опис на патеката:Патеката е во должина од 4км со вкупна вертикална денивелација од -160m. Почетокот е од месноста Беровско Езеро и се спушта до викенд населбата Абланица над Берово.