Берово Голем Круг

– Беровско Пехчевски регион
– Патеката во должина од 48км е кружна која почнува и завршува на Беровски езеро а се движи кон викенд населбата Абланица кон спортскиот рекреативен центар во општина Пехчево Равна Река,
околните водопади по течението на река Брегалница опколени со прекрасна борова шума. Патеката продолжуваат кон старата караула Ченгино кале, Мандрата, Бреза, највисокиот врв Ченгино кале (1750мнв). По должината на граничната линија со Р. Бугарија кои продолжува до месноста Клепало. По месноста Клепало патеката продолжува од другата страна на патот Беровско езеро – Граничен премин со Р.Бугарија и се враќа кон браната на Беровско езеро.